11 maja 2019BADANIE NEUROPSYCHOLOGICZNE

 

Na czym polega badanie neuropsychologiczne?

 

 • Wywiad od osoby badanej

 • Badanie za pomocą wystandaryzowanych narzędzi testowych oraz prób kliniczno-eksperymentalnych, oceniających poszczególne funkcje poznawcze (m.in. pamięć, funkcje językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje wykonawcze)

 • Weryfikacja hipotez diagnostycznych postawionych na bazie uzyskanych wyników oraz danych medycznych (historia choroby, dane neuroobrazowe)

 

Kto może być pacjentem neuropsychologa?

 

 • Osoba po udarze mózgu

 • Osoba po urazie głowy

 • Osoba z guzem mózgu / po usunięciu guza

 • Osoba po operacji neurochirurgicznej

 • Osoba, która zauważyła u siebie problemy natury poznawczej, emocjonalnej, zmiany w zachowaniu

 

Na jakie pytania może odpowiedzieć diagnoza neuropsychologiczna?

 

 • Dlaczego chory się gubi?

 • Dlaczego chory nie widzi przedmiotów po lewej stronie?

 • Dlaczego chory chętnie opowiada o tym co było 20 lat temu, a nie pamięta co jadł na śniadanie?

 • Dlaczego chory nie dostrzega u siebie objawów, które dostrzegają u chorego inne osoby?

 • Dlaczego u chorego nastąpiła zmiana w zachowaniu?

 • Dlaczego chory nie poznaje znanych sobie osób?

 • Czy możliwa jest remisja objawów?

 • Czy chory jest zdolny do powrotu do pracy?

 • Czy chory jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania?

 

Znaczenie badania neuropsychologicznego

 

 • Różnicowanie bardzo wczesnych objawów otępienia od zmian w aktywności poznawczej w wyniku fizjologicznego starzenia się mózgu

 • Różnicowanie poszczególnych typów otępienia

 • Monitorowanie charakteru i dynamiki zmian w funkcjonowaniu poznawczym w dłuższej perspektywie czasowej

 • Różnicowanie objawów otępienia od zmian w funkcjonowaniu poznawczym w przebiegu depresji