Umów wizytę

Umów wizytę

Umów wizytę

Umów wizytę

Gabinet Psychoterapii   +48 691 383 034     Wałbrzych, ul. Szmidta 16    

 

Ukończyłam psychologię w specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Szkoliłam się w zakresie psychoterapii w rekomendowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integratywnej (EAIP) 4- letnim Studium Psychoterapii w OPP Integra w Warszawie. Doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności kliniczne także podczas licznych kursów w ramach cyklu szkoleniowego Neuropsychologia w praktyce klinicznej.  Aktualnie uczestniczę w Core Trainingu – 3 letnim szkoleniu przygotowującym do prowadzenia psychoterapii metodą ISTDP – Intensive Short-Therm Dynamic Psychotherapy. Szkolenie prowadzone jest pod kierunkiem Jona Fredericksona.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalu w Wałbrzychu w oddziale psychiatrycznym oraz neurologicznym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Obornikach Śląskich i Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego we Wrocławiu, gdzie prowadziłam grupę wsparcia dla osób chorujących. Następnie na drodze mojego rozwoju zawodowego podjęłam decyzję o stworzeniu prywatnej praktyki i tak powstał Gabinet Psychoterapii oraz Diagnozy i Rehabilitacji Neuropsychologicznej.  Obecnie współpracuję również z Domem Pomocy Społecznej o profilu psychiatrycznym w Rościszowie oraz Ośrodkiem Opieki Medycznej w Sokołowsku, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, a także zajmuję się diagnostyką neuropsychologiczną.

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integratywnym, łącząc przede wszystkim podejście Psychodynamiczne z wykorzystaniem technik ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) oraz Poznawczo-Behawioralne w tym metody Terapii Schematu. Pracuję z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą.

 

W mojej pracy klinicznej zajmuję się również diagnostyką neuropsychologiczna prowadzona na potrzeby procesu rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów z ogniskowymi i uogólnionymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

 

Za Goldsteinem wyznaję zasadę, że zdrowie wymaga określonych wyborów. To znaczy, że aby wieść zdrowe życie, człowiek musi podejmować pewne decyzje, a one nieuchronnie oznaczają porzucenie niektórych działań, a podjęcie innych, porzucenie niektórych sposobów myślenia by zobaczyć inną perspektywę. Psychoterapia jest procesem, który ułatwia pacjentowi zrozumienie, doświadczenie, przeżycie i zmianę.

 

Sama nieustannie dbam o swój rozwój. Uczestniczę w wielu formach pracy własnej. Rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne oraz pogłębiam wiedzę, by jak najefektywniej pomagać.

 

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeksem Etycznym SPCH. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u Gorgonii Wróbel-Sucharskiej oraz Tomasza Gaja i Łukasza Kubiaka.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Neurodegeneracje - Diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi"

 • Kurs "Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych"

 • Kurs "Wybrane schorzenia neurologiczne z perspektywy neuropsychologii klinicznej"

 • Kurs "Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu"

 • Kurs "Diagnoza i terapia osób z chorobami neurozwyrodnieniowymi - praca z pacjentem i jego rodziną"

 • Kurs "Afazja - od  diagnozy funkcjonalnej do terapii zaburzeń"

 • Kurs "Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej"

 • Kurs "Zaburzenia funkcji wykonawczych w praktyce neuropsychologicznej"

 • Kurs "Zaburzenia procesów percepcji - agnozje, zaburzenia orientacji przestrzennej i pomijanie stronne"

 • Kurs "Raport z badania neuropsychologicznego"

 • Kurs "Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego"

 • Kurs "Podstawy wykorzystania testu MMPI - badanie, interpretacja, opracowanie wyników"

 • Kurs "Zastosowanie skali Addenbrooke Cognitive Examination-III w diagnostyce funkcji poznawczych

 • Kurs "Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży"

 • Konferencja "Psychoonkologia w leczeniu onkologicznym- teoria i praktyka"

 

Zapraszam do kontaktu

 

 

Ukończyłam psychologię w specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Szkoliłam się w zakresie psychoterapii w rekomendowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integratywnej (EAIP) 4- letnim Studium Psychoterapii w OPP Integra w Warszawie. Doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności kliniczne także podczas licznych kursów w ramach cyklu szkoleniowego Neuropsychologia w praktyce klinicznej. Aktualnie uczestniczę w Core Trainingu – 3 letnim szkoleniu przygotowującym do prowadzenia psychoterapii metodą ISTDP – Intensive Short-Therm Dynamic Psychotherapy. Szkolenie prowadzone jest pod kierunkiem Jona Fredericksona.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Wałbrzychu, W Specjalistycznym Szpitalu w Wałbrzychu, w oddziale psychiatrycznym oraz neurologicznym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Obornikach Śląskich, Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego we Wrocławiu, gdzie prowadziłam grupę wsparcia dla osób chorujących. Następnie na drodze mojego rozwoju zawodowego podjęłam decyzję o stworzeniu prywatnej praktyki i tak powstał Gabinet Psychoterapii oraz Diagnozy i Rehabilitacji Neuropsychologicznej.  Obecnie współpracuję również z Domem Pomocy Społecznej o profilu psychiatrycznym w Rościszowie oraz ośrodkiem Opieki Medycznej w Sokołowsku, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, a także zajmuję się diagnostyką neuropsychologiczną.


Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integratywnym, łącząc przede wszystkim podejście Psychodynamiczne z wykorzystaniem technik ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) oraz Poznawczo-Behawioralne w tym metody Terapii Schematu. Pracuję z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą.


W mojej pracy klinicznej zajmuję się również diagnostyką neuropsychologiczną, prowadzoną na potrzeby procesu rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów z ogniskowymi i uogólnionymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. 


Za Goldsteinem wyznaję zasadę, że zdrowie wymaga określonych wyborów. To znaczy, że aby wieść zdrowe życie, człowiek musi podejmować pewne decyzje, a one nieuchronnie oznaczają porzucenie niektórych działań, a podjęcie innych, porzucenie niektórych sposobów myślenia by zobaczyć inną perspektywę. Psychoterapia jest procesem, który ułatwia pacjentowi zrozumienie, doświadczenie, przeżycie i zmianę.


Sama nieustannie dbam o swój rozwój. Uczestniczę w wielu formach pracy własnej. Rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne oraz pogłębiam wiedzę, by jak najefektywniej pomagać.


Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeksem Etycznym SPCH. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u Gorgonii Wróbel-Sucharskiej oraz Tomasza Gaja i Łukasza Kubiaka.


Dodatkowe kwalifikacje:


 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Neurodegeneracje - Diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi"

 • Kurs "Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych"

 • Kurs "Wybrane schorzenia neurologiczne z perspektywy neuropsychologii klinicznej"

 • Kurs "Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu"

 • Kurs "Diagnoza i terapia osób z chorobami neurozwyrodnieniowymi - praca z pacjentem i jego rodziną"

 • Kurs "Afazja - od  diagnozy funkcjonalnej do terapii zaburzeń"

 • Kurs "Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej"

 • Kurs "Zaburzenia funkcji wykonawczych w praktyce neuropsychologicznej"

 • Kurs "Zaburzenia procesów percepcji - agnozje, zaburzenia orientacji przestrzennej i pomijanie stronne"

 • Kurs "Raport z badania neuropsychologicznego"

 • Kurs "Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego"

 • Kurs "Podstawy wykorzystania testu MMPI - badanie, interpretacja, opracowanie wyników"

 • Kurs "Zastosowanie skali Addenbrooke Cognitive Examination-III w diagnostyce funkcji poznawczych"

 • Kurs "Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży"

 • Konferencja "Psychoonkologia w leczeniu onkologicznym- teoria i praktyka"


Zapraszam do kontaktu


O MNIE